Jak przebiega prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży przez położną to kompleksowy proces, który obejmuje opiekę nad kobietą od chwili potwierdzenia ciąży aż do porodu. Ma na celu monitorowanie, utrzymanie zdrowia matki i rozwijającego się płodu oraz przygotowanie do bezpiecznego porodu.

Pierwsza wizyta:

Położna zbiera wywiad dotyczące Twojej historii zdrowia, ewentualnych chorób dziedzicznych w rodzinie. Zlecamy wykonanie podstawowych badań diagnostycznych, takich jak morfologia, badanie moczu, grupa krwi, testy na choroby zakaźne, badanie tarczycy i jeśli zachodzi taka potrzeba pobieramy cytologię szyjki macicy.
Określa się również datę poczęcia i termin porodu.
Wspólnie oceniamy czynniki ryzyka, staramy się je zmodyfikować lub wyeliminować, tak aby zapewnić prawidłowy rozwój ciąży od samego początku. Będziemy rozmawiać o diecie, stylu życia, pracy i narażeniu na stres. Omówimy też jak radzić sobie z dolegliwościami związanymi z początkiem ciąży.
Razem ustalimy plan opieki w ciąży tak aby był zgodny z Twoimi wyborami. Określa się harmonogram kolejnych wizyt oraz planowanych badań diagnostycznych.

Regularne wizyty kontrolne:

Po potwierdzeniu ciąży zapraszamy na regularne wizyty kontrolne u położnej. Częstotliwość tych wizyt zazwyczaj zależy od etapu ciąży. W początkowych miesiącach będziemy zapraszać na wizyty co 3-4 tygodnie. W miarę postępu ciąży lub przy wystąpieniu dolegliwości wizyty odbywają się częściej.
Na wizytach kontrolnych położna sprawdza ciśnienie krwi, wagę, wysłuchujemy tętna płodu. Ponadto, ocenia ogólny stan zdrowia kobiety i reaguje na ewentualne niepokojące objawy. Monitorujemy wzrost i rozwój płodu. W miarę postępu ciąży uczymy jak kontrolować ruchy płodu i inne istotne parametry.
Przeprowadamy rozmowy z pacjentką dotyczące jej samopoczucia, ewentualnych dolegliwości czy obaw. Czas trwania wizyty uwarunkowany jest od potrzeb kobiety.
W każdym trymestrze skierujemy Cię raz na konsultację u lekarza ginekologa.

Badania obrazowe i testy diagnostyczne:

W trakcie ciąży zalecamy różnego rodzaju badania obrazowe, takie jak ultrasonografia, aby ocenić rozwój płodu, stan łożyska i ilość płynu owodniowego. Część naszych położnych samodzielnie wykonuje badanie ultrasonograficzne (USG).
W określonych przypadkach mogą być zlecone dodatkowe testy diagnostyczne, takie jak testy genetyczne czy testy przesiewowe na obecność wad wrodzonych u płodu.
Badania laboratoryjne wykonywane są zgodnie z harmonogramem określonym w standardzie opieki okołoporodowej.
Zaprosimy Cię również na badanie KTG, aby monitorować dobrostan dziecka w ostatnich tygodniach ciąży.
W przypadku wystąpienia czynników ryzyka, położna podejmuje dodatkowe środki ostrożności, zlecając dodatkowe badania czy kierując kobietę ciężarną do specjalistów.

Edukacja i Doradztwo:

Udzielamy Ci informacji na temat zdrowego trybu życia, zaleceń dietetycznych, ćwiczeń fizycznych oraz przygotowania do porodu.
Oferujemy wsparcie psychiczne i odpowiada na pytania związane z ciążą i porodem.
Czasami ciąża może być trudnym doświadczeniem, a położna pomaga radzić sobie z ewentualnymi obawami czy stresami.

Przygotowanie do Porodu:

W późniejszych etapach ciąży zaczynamy omawiać plan porodu, Twoje preferencje dotyczące tego, gdzie i w jaki sposób chciałabyś urodzić.
Przygotowujemy Cię na różne scenariusze porodu i wspieramy emocjonalnie.
Ważne jest, aby podkreślić, że każda ciąża jest inna, więc opieka położnej jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb i okoliczności każdej kobiety.

Przedstawiamy Ci harmonogram działań zalecany przez Ministerstwo Zdrowia –
Standard Opieki Okołoporodowej*
Termin badaniaŚwiadczenia profilaktyczne wykonywane przez
położną i działania w zakresie
promocji zdrowia
Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne
Do 10. tygodnia
ciąży lub w chwili
pierwszego
zgłoszenia się
Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Badanie gruczołów sutkowych.
Określenie wzrostu, masy ciała i wskaźnika
BMI.
Ocena ryzyka ciążowego.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Przekazanie informacji o możliwości wykonania badań w kierunku chorób uwarunkowanych genetycznie.
W przypadku opieki sprawowanej przez
położną obowiązkowa konsultacja lekarza
położnika.
Zebranie danych dotyczących zdrowego
stylu życia i nawyków żywieniowych,
w tym spożywania alkoholu i innych używek.
Grupa krwi i Rh, o ile ciężarna nie posiada
odpowiednio udokumentowanego badania
grupy krwi.
Przeciwciała odpornościowe do antygenów
krwinek czerwonych.
Morfologia krwi.
Badanie ogólne moczu.
. Badanie cytologiczne, o ile nie było wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo,
ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami
ryzyka GDM.
Badanie VDRL.
Zalecenie kontroli stomatologicznej.
Badanie HIV i HCV.
Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG,
IgM), o ile ciężarna nie przedstawi wyniku
potwierdzającego występowanie przeciwciał IgG sprzed ciąży.
Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM),
o ile ciężarna nie chorowała lub nie była
szczepiona lub w przypadku braku informacji.
Oznaczenie TSH
11-14 tydzień ciążyBadanie podmiotowe i przedmiotowe.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Pomiar masy ciała.
Ocena ryzyka ciążowego.
Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów
i Położników (PTGiP).
15–20 tydzień ciążyBadanie podmiotowe i przedmiotowe.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Pomiar masy ciała.
Ocena ryzyka ciążowego.
Propagowanie zdrowego stylu życia
Morfologia krwi.
Badanie ogólne moczu.
18–22 tydzień ciążyBadanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.
21-26 tydzień ciążyBadanie podmiotowe i przedmiotowe.
Ocena czynności serca płodu.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Pomiar masy ciała.
Ocena ryzyka ciążowego.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
W przypadku opieki sprawowanej przez
położną konsultacja lekarza położnika (24-26 tydzień ciąży)
Rozpoczęcie edukacji przedporodowej
Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24–26 tygodniu ciąży) – trzypunktowe oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy
(na czczo), po 1 i 2 godz. od podania glukozy.
Badanie ogólne moczu.
Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).
U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM).
27–32 tydzień ciążyBadanie podmiotowe i przedmiotowe.
Ocena czynności serca płodu.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Pomiar masy ciała.
Ocena ryzyka ciążowego.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Morfologia krwi.
Badanie ogólne moczu.
Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–).
Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.
W przypadku występowania wskazań – podanie immunoglobuliny anty-D (28–30 tydzień ciąży).
33–37 tydzień ciążyBadanie podmiotowe i przedmiotowe.
Badanie położnicze.
Ocena wymiarów miednicy.
Ocena czynności serca płodu.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Ocena ruchów płodu.
Badanie gruczołów sutkowych.
Pomiar masy ciała.
Ocena ryzyka ciążowego.
Ocena ryzyka i nasilenia objawów depresji.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Morfologia krwi.
Badanie ogólne moczu.
Badanie antygenu HBs.
Badanie HIV.
Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących (35–37 tydzień ciąży).
Badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze
zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia.
38–39 tydzień ciążyBadanie podmiotowe i przedmiotowe.
Badanie położnicze.
Ocena ruchów płodu.
Ocena czynności serca płodu.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Pomiar masy ciała.
Ocena ryzyka ciążowego.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
W przypadku opieki sprawowanej przez
położną konsultacja lekarza położnika
Badanie ogólne moczu.
Morfologia krwi.
Niezwłocznie po 40
tygodniu ciąży
Badanie podmiotowe i przedmiotowe.
Badanie położnicze.
Ocena ruchów płodu.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi.
Pomiar masy ciała.
Ocena ryzyka ciążowego.
Przy prawidłowym wyniku KTG i USG
oraz przy prawidłowym odczuwaniu ruchów płodu – kolejne badanie za 7 dni,
z ponownym KTG i USG. W trakcie tej
wizyty należy ustalić datę hospitalizacji,
tak aby poród miał miejsce przed końcem
tygodnia. W przypadku odstępstw od
normy – indywidualizacja postępowania
Badanie KTG.
Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP.

*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej Dz.U. 2018 poz. 1756